Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio psihijatar Erik Bern. TA je zvanično prihvaćena kao psihoterapijski modalitet od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i predstavlja moćan psihoterapijski sistem za lični rast i promenu.

Osnovne filozofske pretpostavke na kojima počiva Transakciona analiza:

– Svi  ljudi su OK.

– Svako ima sposobnost da misli.

– Ljudi odlučuju o svojoj sudbini, a te odluke se mogu menjati.

U oblastima praktične primene, TA kao psihoterapeutski  pravac može da se koristi u lečenju svih tipova psiholoških poremećaja, od svakodnevnih životnih problema do teških psihoza. Ovaj sistem može biti korišćen u individualnoj, porodičnoj i grupnoj terapiji i terapiji parova.